Videregivelse af oplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser til videnskabelige/statistiske formål kan kun ske på særlige vilkår, som er beskrevet i retningslinjer for forskningsadgang.

Der må ikke rettes direkte henvendelse til patienterne på baggrund af udtræk fra databaserne, med mindre der foreligger særskilt hjemmel (fx i form af godkendelse fra en videnskabsetisk komite, regionsrådet eller samtykke fra patienterne indhentet af behandleren).

Direkte henvendelser til patienterne forudsætter, at der er givet tilladelse fra den behandlingsansvarlige eller ledelsen på behandlingsstedet (jf. Sundhedslovens § 46, stk. 6.)