Videregivelse af oplysninger fra de kliniske kvalitetsdatabaser til videnskabelige/statistiske formål kan kun ske på særlige vilkår, som er beskrevet i vejledning, der kan ses her 

Der må ikke rettes direkte henvendelse til patienterne på baggrund af udtræk fra databaserne med mindre der foreligger særskilt hjemmel (f.eks. i form af godkendelse fra en videnskabsetisk komite eller samtykke fra patienterne). Sammenhængen i sundhedslovens bestemmelser om videregivelse til brug for forskning gør, at det skal være den sundhedsperson, som har behandlet patienten, der også retter henvendelse til patienten.

Videregivelse af data fra en klinisk kvalitetsdatabase kan dermed ikke danne grundlag for, at forsker kan rette henvendelse direkte til patienterne, med mindre der er grundlag herfor, jf. det ovenfor anførte.