• Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt og senest inden 10 hverdage fra modtagelse (ved ferieperioder, hvor der forventes autosvar – tæller 10 hverdage fra ferieperiodens afslutning).
  • Vi kvitterer for modtagelse af mail, hvis vi ikke er sikre på at kunne besvare henvendelsen indenfor 5 hverdage (ved ferieperioder, hvor der er sket autosvar tæller 5 dage fra ferieperiodens afslutning).
  • Hvis vi ikke kan besvare henvendelsen efter 10 hverdage, orienterer vi om status på henvendelsen og så vidt muligt om forventet tidspunkt for besvarelse.
  • Vi vil i videst muligt omfang forsøge at tage hensyn til særlige faktorer, som kan gøre, at besvarelsen haster.
  • Anmodninger om forskningsudtræk behandles efter tidsrammer beskrevet her: https://www.rkkp.dk/forskning/