Dansk Føtalmedicinsk Database har til formål at monitorere og kvalitetssikre den prænatale screening for Downs syndrom og den prænatale diagnostik af medfødte misdannelser.

Baggrund

Ved at monitorere detektionsrate og screen-positiv rate for de enkelte afdelinger og regioner, samt give afdelingerne feedback på egen praksis forventes det, at kvaliteten af screeningen kan optimeres og fastholdes på landsplan. De udfald der screenes for er sjældne, hvilket gør dem særdeles vigtige at monitorere landsdækkende. Hvis ikke vi følger op på kvaliteten af den prænatale screening, risikerer man at afdelinger ikke bliver opmærksomme på en evt. faldende kvalitet, fordi gravide med syge fostre/børn er flyttet fra hospitalets optageområde. Det er regionerne imellem desuden vigtigt at sammenholde detektionsrate og screen-positiv rate over tid, og i forbindelse med justeringer af screeningsproceduren.

Population:
Databasen omfatter alle gravide i Danmark, som bliver skannet som led i den tilbudte svangreomsorg i Danmark. Som sygdomsområde dækkes kromosomsygdomme og medfødte misdannelser hos fostre og børn diagnosticeret præ- og postnatalt.

Styregruppen

Formandskab
Olav Bennike Bjørn Petersen
Professor i Føtalmedicin, Ph.D.
Center for Føtalmedicin og Gravide, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer