Det er DANHIVs formål at monitorere, om den medicinske behandling fører til den forventede reduktion i HIV-virus, stigning i CD4 og reduktion i HIV associerede sygdomme og død. Desuden er det vigtigt at monitorere, om patienterne sættes rettidigt i behandling. Det er hensigten at sammenligne de centre, som behandler HIV i Danmark".


Databasen dækker patienter med HIV (ICD-10 koder: DB20-24)​

Baggrund


DANHIV blev oprettet som en regional klinisk kvalitetsdatabase i RegionH i sommeren 2015. Imidlertid har databasen fungeret som Det Danske HIV Kohorte Studie (DHK) siden 1998. DANHIVhar væsentligst været en forskningsdatabase, men har også fungeret som ressource for data til belysning af behandlingskvalitet. Data i DANHIV går tilbage til 1. januar 1995, hvorfor vi allerede nu kan vise udviklingen over en lang årrække for de forskellige indikatorer. DANHIV har siden 2004 udgivet årlige rapporter, hvori der også har været angivelser af behandlingsresultater, dog uden egentlige indikatormål.

Styregruppen

Formandskab
Afd. læge​
Lars Haukali Høj Omland
Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer