Her kan du se hvem, du kan kontakte, hvis du har brug for hjælp.

Databasens indhold og dokumentation

Julie Andersen
E: juland@rkkp.dk
T: 2478 7018

Indberetning af data

Datadefinitioner og registreringsvejledning
Kontaktperson hos RKKP: Julie Andersen

Indberetning af data i regionerne
Regionale kontaktpersoner 

Indberetningssystem – oprettelse og support
Hjælp til indberetningssystem

Data til forskning

DHRS indeholder data fra 2001 og frem. Da data er indhentet under forskellige vilkår for databasen, skal der alt efter ønsket tidsperiode søges på forskellig vis:

Data fra 2001-2020:
Data fra denne periode skal som hidtil søges som beskrevet her

Data fra 2021 og frem:

Data skal når en WebService er etableret søges via RKKP Forskningssystem som beskrevet her.