Baggrund

Dansk Hjertestopregister, DHSR, er en national klinisk kvalitetsdatabase under etablering.

Siden 2001 har Dansk Hjertestopregister indsamlet data for hjertestop uden for hospital. Dette blev gjort som led i kvalitetsforbedringer i regi dengang amterne og Hovedstadens Sygehusfælleskab. Arbejdet er siden fortsat i et samarbejde mellem de præhospitale organisationer i Regionerne.  I denne periode er overlevelsen efter hjertestop uden for hospital firedoblet.

Data fra DHSR bruges til at følge overlevelsen og kvaliteten af den præhospitale behandling af hjertestop og identificere muligheder for forbedringer og at monitorere nye indsatser. Desuden stilles data til rådighed for analyser og publikationer i internationale tidsskrifter. Data fra Dansk Hjertestopregister er kilde til en lang række forskningsresultater publiceret i internationalt anerkendte videnskabelig tidsskrifter.

Styregruppen

Formandskab

Freddy Lippert
Direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab

Se oversigt over medlemmer