Baggrund

Data fra DHSR bruges til at følge kvaliteten af den præhospitale hjertestopbehandling samt identificere muligheder for forbedringer.
Formålet med Dansk Hjertestopregister er således at understøtte høj overlevelse efter hjertestop uden for hospital.

Desuden er data fra DHSR er til rådighed for forskere og har været kilde til en lang række forskningsresultater publiceret i internationalt anerkendte videnskabelig tidsskrifter.

Dansk Hjertestopregister har indsamlet data om hjertestop uden for hospital siden 2001 og har siden 2021 været en del af RKKP

Styregruppen

Formandskab

Stine Strandkjær
Sekretariatschef
Dansk Råd for Genoplivning

Se oversigt over medlemmer