Overlæge Shelagh Powell, fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien, er pr. 5. januar 2024 blevet valgt som medformand for ADHD-databasen - som lægefaglig repræsentant for Børne- og Ungdomspsykiatrien i ADHD-databasen. Udvælgelsen sker med opbakning fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Shelagh Powell afløser overlæge, professor Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri Syddanmark, Forskning, som har valgt at trække sig.

Vi takker Niels mange gange for hans store arbejde i databasen og er meget glade for, at Shelagh Powell har sagt ja til dette vigtige arbejde, og vi glæder os til samarbejdet.

Den lægefaglige repræsentant for voksenpsykiatrien i formandskabet udgøres fortsat af Simon Hjerrild, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Afdeling for psykoser, Aarhus Universitetshospital - Psykiatrien.

Kontakt databasens kontaktperson Malene Østergaard, på maleot@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.