Ændringer i indikatorer samt ændring i beregning af indikator vedrørende akutte kejsersnit i generel anæstesi.

Ændringer i indikatorer samt ændring i beregning af indikator vedrørende akutte kejsersnit i generel anæstesi.

Styregruppen har besluttet følgende ændringer i indikatorsæt:

Udgåede indikatorer

Pr. 31. december 2022 udgik følgende indikatorer:

Indikator 8. Elektive kejsersnit i generel anæstesi
Indikator 9. Konvertering af anæstesi ved elektivt kejsersnit
Indikator 11. Konvertering af anæstesi ved at akut kejsersnit
Indikator 12. Målt hæmoglobin ved ikke-livstruende blødning

Dette fører til fjernelse af følgende felter i webservice:
BloodTransfusion/Transfusion
BloodTransfusion/LifeThreatBleed
BloodTransfusion/HgBValue

En tidsplan for fjernelse af disse tre felter er ikke fastlagt endnu, men for anæstesier foretaget fra 1. januar 2023 og frem, kan eventuelle regionale krav til udfyldelse af disse felter fjernes. 

Ændring i beregning af indikator
Pr. 1. januar 2023 ændres beregningen af nedenstående indikator:

Indikator 10. Akutte kejsersnit i generel anæstesi. Denne vil fremover blive beregnet med en fordeling på hastegrader.

I 2023 vil indikatoren være supplerende for, at styregruppen ud fra data kan afgøre, om det er en hensigtsmæssig måde at opgøre indikatoren på.

Her finder du databasens indikatorsæt. 

Skriv til databasens kontaktperson Birgitte Rühmann, birruh@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.