Dansk Anæstesi Database er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, der omfatter aktiviteter fortaget af anæstesiologer på landets offentlige og private hospitaler. Databasen påbegyndte indberetning i 2004 og har potentiale for ca. 400.000 indberetninger årligt. 

 

Baggrund


Data fra DAD supplerer ofte forskningsudtræk i andre specialer, da databasen indeholder informationer, der ikke findes andre steder.

Styregruppen

Formandskab
Kim Garde
Kvalitetschef, repræsentant Region Hovedstaden, DASAIM
Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer