Beskrivelse
Landsdækkende 30/09/2010

Formål
Dansk Føtalmedicinsk Database har til formål at "monitorere og kvalitetssikre den prænatale screening for Downs syndrom og den prænatale diagnostik af medfødte misdannelser. Ved at monitorere detektionsrate og screen-positiv rate for de enkelte afdelinger og regioner, samt give afdelingerne feed-back på egen praksis forventes det, at kvaliteten af screeningen kan optimeres og fastholdes på landsplan. De udfald der screenes for er sjældne, hvilket gør dem særdeles vigtige at monitorere landsdækkende. Hvis ikke vi følger op på kvaliteten af den prænatale screening, risikerer man at afdelinger ikke bliver opmærksomme på en evt. faldende kvalitet, fordi gravide med syge fostre/børn er flyttet fra hospitalets optageområde. Det er regionerne imellem desuden vigtigt at sammenholde detektionsrate og screen-positiv rate over tid, og i forbindelse med justeringer af screeningsproceduren."

Population
Databasen omfatter alle gravide i Danmark, som bliver skannet som led i den tilbudte svangreomsorg i Danmark. Som sygdomsområde dækkes kromosomsygdomme og medfødte misdannelser hos fostre og børn diagnosticeret præ- og postnatalt.

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Der er fire datakilder til FØTO-databasen:
1. Astraia, som sender data via en webservice
2. Medicinsk Fødselsregister, MFR, som databasen snart bliver opdateret med månedligt
3. Landspatientregistret, LPR, som databasen bliver opdateret med månedligt
4. Dansk Cytogenetisk Centralregister, DCCR, som databasen bliver opdateret med årligt.

Indikatorer
Indikatoroversigt findes i årsrapporten s. 8.

Variabelliste
Se variabelliste

Øvrig dokumentation og vejledninger
Vejledninger/papirversioner http://www.dfms.dk/fagligt.html

Hjemmeside http://www.dfms.dk/