Beskrivelse
Landsdækkende 01/10/2015

Formål
Dansk HIV Database
Det er DANHIVs formål at monitorere, om den medicinske behandling fører til den forventede reduktion i HIV-virus, stigning i CD4 og reduktion i HIV associerede sygdomme og død. Desuden er det vigtigt at monitorere, om patienterne sættes rettidigt i behandling. Det er hensigten at sammenligne de centre, som behandler HIV i Danmark".
Databasen dækker patienter med HIV (ICD-10 koder: DB20-24)​

Data
Direkte indtastning i Access-database.
Der sammenkøres med CPR-registeret, Landspatientregisteret og de regionale LABKA -databaser.​

Indikatorer

Indikator 1. Overlevelse

Overlevelse 5 år efter start på antiretroviral behandling (udregnet som Kaplan-Meier estimater)
Standard: > 85%

Indikator 2. Forløb af sygdommen.
Andel der i de første 5 år efter start på antiretroviral behandling udvikler en eller flere AIDS definerende sygdomme
Standard <10%

Indikator 3.HIV-virus-supprimering.
Andel af HIV registrerede, som har deres virus supprimeret til <500 HIV-RNA/ml. inden for hhv. det første og andet år efter start på antiretrovital behandling. Standard: minimum 80% inden for første år og minimum 90% indenfor 2 år.

Indikator 4. Behandling
Andel der starter antiretroviralbehandling indenfor 3 måneder efter at der for første gang er målet et CD4 tal under 300 celler/ul.
Standard: >90%

Indikator 5. Immundefekt.
Andel af HIV populationen der har CD4 tal under 200 (målt 31 december og med sidste CD4 carried forward).
Standard. <5% af den prævalente population​​

Se hjemmeside​

Øvrige medlemmer af styregruppen

Professor, overlæge, dr.med Niels Obel, Epidemiklinikken, Rigshospitalet

Professor, overlæge, dr.med. Jan Gerstoft, Epidemiklinikken, Rigshospitalet

Overlæge, dr.med. Gitte Kronborg, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Professor, overlæge, dr.med. Court Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital

Overlæge, dr.med. Carsten Schade Larsen, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Skejby Sygehus

Overlæge, ph.d. Gitte Pedersen, Infektionsmedicinsk Afdeling, Ålborg Sygehus

Overlæge Lars Nielsen, Medicinsk Afdeling, Hillerød Sygehus

Overlæge, Rajesh Mohey, Medicinsk Afdeling, Herning Regionshospital

Overlæge Janne Jensen, Medicinsk Afdeling, Kolding Sygehus

Overlæge Lothar Weise, Medicinsk Afdeling, Roskilde Amtssygehus

Repræsentant for den dataansvarlige region, kvalitetskonsulent Sofia Møller Kyndesen