Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) medvirker til at udvikle og forbedre hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark på tværs af sektorgrænser. Herved medvirker databasen til at optimere og ensrette rehabiliterings – og forebyggelsesindsatsen, så patienternes/borgernes livskvalitet efter hjertesygdom bliver bedst mulig.

Baggrund

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase blev etableret i 2013. Hvert år rammes ca. 10.000 mennesker af iskæmisk hjertesygdom i Danmark.

Baggrunden for at udvikle databasen var en erkendelse af, at der eksisterer stor variation i kvaliteten af eksisterende hjerterehabilitering.

På baggrund af årlige og løbende resultater kan det vurderes i hvor høj grad der leves op til Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering. Opfyldelse af de valgte indikatorer vil medføre, at de kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering i Danmark følges. Databasen optimerer således kvaliteten af hjerterehabiliteringen i Danmark ved at give feedback til afdelinger og kommuner, hvor kvalitetsindikatorer på den enkelte afdeling eller kommune kan sammenlignes. Herved kan man løbende monitorere hjerterehabiliterings – og forebyggelsesindsatsen med henblik på at forbedre denne for patienterne/borgerne.

Styregruppen

Formandskab
Ann Bovin
Afdelingslæge, speciallæge i kardiologi
Sygehus Lillebælt

Charlotte Glümer
Centerchef
Center for diabetes og hjertesygdomme, Københavns kommune

Se oversigt over medlemmer

Kommissorium for Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase

Bemærkninger

DHRD har godkendelse til indsamling af kommunale data fra 1. februar 2019. De kommunale data omfatter de non-farmakologiske indikatorer.