Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Dansk Hjertesvigtdatabase - Klinisk Database, som omfatter resultater fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023.

Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023  fra Dansk Hjertesvigtdatabase - Klinisk Database, som omfatter resultater fra 1. juli 2022 – 30. juni  2023.

Årsrapport 2023 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn. Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten findes her:

Offentligt sygehusansatte: Via regionale LIS-systemer.

Kontakt databasens kontaktperson, Anne Nakano, annjes@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.