RKKP-bestyrelsen besluttede i januar 2020, at Dansk Hovedtraume Database skulle bringes til ophør i nuværende form, når der var afklaring af mulighed for at fortsætte den nuværende indberetning for de to deltagende afdelinger inden for rammerne af hjemmel for forskningsprojekter .

Der er nu den afklaring og databasen er bragt til ophør pr. 31 .januar 2021.

DDHD fortsætter videre som et forskningsprojekt.

  • Indberetning til databasen fortsættes for de to deltagende afdelinger (en i vest og en i øst) via inddatering i et dedikeret indberetningssystem Kliniskmålesystem (KMS) – denne indberetning sker fremover i regi af godkendt forskningsprojekt, som Region Hovedstaden er dataansvarlig for.

Seneste årsrapport er udgivet i maj 2019.

I 2020 blev der hverken udgivet en årsrapport eller en årsberetning, da Sundhedsdatastyrelsen i overensstemmelse med Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabasers § 10, stk. 4, har givet dispensation til, at Dansk Hovedtraume Databases årsrapport 2019 med udgivelse i 2020, bliver en årsberetning i stedet for en fuld rapport. Årsberetningen er heller ikke udgivet grundet beslutning i januar om ophør af databasen.

Der arbejdes i regi af bestyrelsen for DHD med at få oprettet og godkendt en ny bred database dækkende behandling af hovedtraume generelt.