Aktuelt

DKR er under udvikling, og i 2021 forventes operationsskemaet opdateret, en ny indikator vedrørende andelen af unikompartmentelle implantater forventes indført, lige som pilotprojekt angående indhentning af PRO-data fra OUH forventes færdiggjort.