Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register, som omfatter resultater fra 1. juli. 2022 – 31. juni. 2023.

Du kan nu læse den endelige årsrapport 2023 fra Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register, som omfatter resultater fra 1. juli. 2022 – 31. juni. 2023.

Årsrapport 2023 finder du på Sundhed.dk. 

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.

Datagrundlaget og indikatorresultaterne anvendt i årsrapporten kan ikke leveres som vanligt grundet overgangen til nyt sygehus-afdelingsklassifikations system.

Særudtræk på data til lokale audits er muligt ved henvendelse til databasens kontaktperson.

Skriv til databasens kontaktperson Troels Mark Christensen, trochr@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.