Formålet er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandling med pacemaker og implanterbar hjertestarter (ICD) hos patienter med hjerterytmeforstyrrelse. Databasen fungerer også som implantatovervågning mht. pacemaker og ICD.

Baggrund


Registeret blev startet i 1982 af læger på alle danske hospitaler hvor pacemaker operationer foregår. Registeret har siden 1987 også indeholdt oplysninger om ICD behandling. Registreringen sker ved både implantation og eksplantation, og for ICD behandling registreres også terapier.
Data registrering foregår online af de behandlende læger. Der registreres ca. 8000 operationer pr år (2020). I alt indeholder registeret data fra 150.000 pacemaker/ICD operationer.
Data indeholder valgte kvalitetsindikatorer som f.eks. re-operation og infektion.

Styregruppen

Formandskab
Jens Brock Johansen
Overlæge, Ph.d., klinisk lektor
Hjertemedicinsk afd. B
Odense Universitetshospital.

Se oversigt over medlemmer