Beskrivelse
Dansk Retspsykiatrisk Database bliver den femte kliniske kvalitetsdatabase inden for det psykiatriske område. Databasens population vil være patienter med psykiatrisk særforanstaltning – og dermed defineret af deres retslige status og heterogen hvad angår psykiatrisk diagnose.

Når der er fundet behov for at oprette en RKKP-database, er det begrundet i

  • International viden om sammenhæng mellem psykisk sygdom og kriminalitet
  • Manglende viden om retspsykiatri og sammenhængen mellem psykisk sygdom og kriminalitet i en dansk kontekst samt effekt af de psykiatriske særforanstaltninger i Danmark.

I denne database er behandlingens outcome kriminalitetsforebyggelse og begrundelserne for udvælgelse af de valgte indikatorer og variable er i mangel på populationsspecifik evidens fundet i

  • Lovgivningsmæssige krav og rammer
  • Eksisterende viden om psykisk sygdom og kriminalitet
  • Viden om generelle kriminogene faktorer.

Databasen har som formål systematisk og ensartet at monitorere behandling af psykiatriske patienter med en psykiatrisk særforanstaltning, med henblik på intra- og interregional sammenligning samt sammenligning af behandlingen over tid med henblik på at mindske eventuel variation i tilbuddet og sikre en stadig udvikling af kvaliteten af behandlingen.

Data
Variablerne i databasen baserer sig på LPR, CPR og dedikeret indberetning i KMS.

Indtastning i KMS
For at blive oprettet som bruger i KMS (Retspsyk), skal I følge vejledningen på dette link: http://kmsvest.regionh.medcom/KMS/(S(txap2n3ujpomfrea50ezzh45))/Login.aspx?ReturnUrl=%2fkms%2fdefault.aspx

Så vil I finde nedenstående

Ring til CIMT's ServiceDesk på tlf. 38648080 (alle andre regioner end Region Hovedstaden)

Husk at få oplyst sagsnr.

Brugere i RegionH kan oprette en sag i CIMT Service (Kun for Region Hovedstaden)

Ved henvendelse til CIMT er det vigtigt at oplyse følgende informationer:

  • Berørte brugers fulde navn
  • Berørte brugers hospital/ sygehus samt afdeling
  • Berørte brugers/ en kontaktpersons direkte telefonnummer, i tilfælde af at vi ønsker at ringe dig op
  • KMS-databasens navn, fx Dansk Gynækologisk Cancer Database, Karbase

Vejledning til KMS: "Kom godt i gang" (Brugervejledning til dataindtastningsmodulet; KMS, ver.1.9, April 2012)

Inddateringsvejleding - KMS

Manuelt indtastningsskema