Formålet med Dansk Rygdatabase (DaRD) er at monitorere og forbedre kvaliteten af behandlingen for patienter med rygsmerter i Danmark. 

Baggrund

Dansk Rygdatabase blev etableret i 2017.

På baggrund af de aktuelt tilgængelige data i registrene har styregruppen valgt at fokusere på incidente patienter med degenerative rygsmerter, der er set på sygehus i Danmark svarende til ca. 60.000 patienter årligt.

Databasen vil på sigt blive udvidet med indikatorer, der berører behandlingskvaliteten i rygpatienters forløb i andre sektorer.

Styregruppen

Formandskab
Berit Schiøttz-Christensen
Professor, overlæge, ph.d.

Se oversigt over medlemmer