Andelen af sarkompatienter, der får fjernmetastaser inden for 5 år, er faldende og for 2021 opgjort til 17 %. Faldet kan skyldes centralisering til to sarkomcentre og en forbedret multidisciplinær indsats.

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi opsummerer de vigtigste resultater i årsrapporten. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Anne Fredsted, ANFRST@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.