Formålet med Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er at forbedre kvaliteten i opsporingen og behandlingen af tarmkræft og forstadier hertil med udgangspunkt i det enkelte patientforløb via monitoreringen af kvaliteten af det landsdækkende tarmkræftsscreeningsprogram.

Baggrund


I foråret 2014 blev tarmscreeningsprogrammet udrullet på landsplan, og Dansk Tarmscreeningsdatabase blev oprettet for løbende at kunne følge kvalitet og resultater af screeningsprogrammet. Databasen indeholder overordnet oplysninger om deltagelse, screeningsresultat, opfølgende udredning – koloskopi, koloskopisvar mv.

Styregruppen

Formandskab
Morten Rasmussen
Overlæge, dr. med.
Bispebjerg Hospital

Se oversigt over medlemmer