Databasens formål er at monitorere og forbedre kvaliteten af diagnostik, behandling og pleje til alle patienter i aldersgruppen 65 år og ældre, som er opereret for hoftenært lårbensbrud i Danmark.

Baggrund

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud blev etableret i 2003, og der indberettes årligt godt 7.500 patientforløb.

Processen med at forbedre kvaliteten understøttes ved løbende at justere indikatorerne.

Databasen opsamler data til 12 procesindikatorer og 8 resultatindikatorer vedrørende kvaliteten af tidlig diagnostik, behandling og forebyggelse, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter >= 65år, indlagt og opereret for hoftenært lårbensbrud.

Data indhentes fra de indberettende afdelinger via registrering i Landspatientregistret (LPR) og samkøres med CPR-registeret.

Styregruppen

Formandskab
Niels Dieter Röck
Specialansvarlig overlæge 
Odense Universitetshospital
 
Pia Kjær Kristensen
Klinisk sygeplejespecialist , ph.d. 
Aarhus Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer