DugaBase er oprettet for at registrere de kirurgiske behandlinger, der foregår inden for urogynækologi. Det overordnede formål med databasen er at indsamle præcis viden om behandlingsindsats og –resultater . De registrerede data skal skabe et optimalt grundlag for fortsat kvalitetsudvikling.

Baggrund

Dansk Urogynækologisk Database blev etableret i 2006. Urogynækologi beskæftiger sig med inkontinens og nedsynkning af underlivet hos kvinder. Der er tale om hyppige lidelser, som ofte medfører betydeligt forringet livskvalitet.

I 2019 blev der indberettet ca. 950 urininkontinensoperationer og ca. 3300 prolapsoperationer.

Styregruppen

Formandskab
Niels Klarskov
Professor, overlæge, dr.med.
Herlev/Gentofte Hospital

Dorte Teilmann-Jørgensen
Afdelingslæge
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer