Evidensgrundlag

I Kræftplan II fra 2005 blev det præciseret, at alle kræftsygdomme skal have en DMCG tilknyttet, som bl.a. har til opgave at oprette kliniske kvalitets- og forskningsdatabaser, samt udarbejde kliniske retningslinjer.

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje