Behandlingsresultaterne ligger generelt på højt og ensartet niveau med udvikling mod mere nyrebevarende behandling.

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren.

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kvalitetskonsulent Monika Madsen MONIMS@rkkp.dk, eller hospitalets RKKP-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.