At overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af nyrecancer, herunder særligt at sikre efterlevelse af gældende kliniske retningslinjer med henblik på at sikre en ensartet håndtering på et højt internationalt niveau.

Baggrund


Dansk Renal Cancer Database blev etableret i 2010. Der indberettes ca. 1000 patientforløb årligt. Databasen dækker over nyrecancerpatienter.

Styregruppen

Formandskab

Astrid Petersen
Overlæge
Alborg Universitetshospital

Lars Lund
Overlæge
Odense Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer