Evidensgrundlag

Databasen er under etablering og der er derfor endnu ingen dokumentation.

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation (afventer)

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje 

  • Indikatorskema (afventer)
  • Beregningsregler (afventer)
  • Variabelliste (afventer)