Formålet med databasen er at monitorere og fremme kvaliteten i udredningen og behandlingen af ældre, skrøbelige, patienter – i alle sektorer af sundhedsvæsenet i Danmark.

Baggrund


Database for ældre, skrøbelige patienter etableres i perioden 2022-2024.
Baggrunden for etablering af databasen udspringer af beslutningen om at bringe Den Landsdækkende database for Geriatri til ophør ultimo 2019, idet RKKP's faglige råd og bestyrelse ønskede at prioritere en bredere dækkende database. Afklarende dialoger mellem Landsdækkende database for Geriatri, Dansk Selskab for Geriatri (DSG), det faglige miljø om multisyge og RKKP's Videncenter førte herefter til beslutningen om, at ansøge om etablering af en database for ældre, skrøbelige patienter.

Overalt i sundhedsvæsnet er vi i kontakt med patienter, som pga. alder og skrøbelighed er særligt udsatte i forbindelse med indlæggelseskrævende sygdom og sektorovergange. Ofte har disse patienter mange komplekse problemstillinger, og sundhedsprofessionelle kan have svært ved at navigere og prioritere i de mange forskellige forløb samt at vide, hvor der er brug for en ekstra indsats. Ikke sjældent er der behov for en tydelig tværfaglig og tværsektoriel tilgang for at sikre den optimale behandling og kvalitet ved udskrivelsen samt en ensartet behandlingskvalitet på tværs af landet.

Fra DSG og RKKP er der et stort ønske om, at den nye database for ældre skrøbelige patienter får bred opbakning fra alle dele af sundhedsvæsnet. Målet med databasen er at favne alle ældre, skrøbelige patienter på tværs af specialer og sektorer.

Styregruppen

Formandskab
Lone Winther Lietzen
Afdelingslæge
Afdelingen for ældresygdomme
Aarhus Universitetshospital
 
Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under etablering.