Evidensgrundlag

Se dokumentalistrapport 

Dokumentation

Se databasens officielle dokumentation (link til dokumentationsskabelonen)

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje