Formålet med Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH) er at monitorere opsporingen, diagnosticeringen og kvaliteten af behandlingen af Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) til identificering af processer, der kræver forbedring for

derigennem at højne kvaliteten af behandlingen og mindske risikoen for udviklingen af aterosklerotisk hjertekarsygdom.

Baggrund

Juni 2017 påbegyndtes arbejdet med at etablere en kvalitetsdatabase for Familiær Hyperkolesterolæmi (FH).  Baggrunden for etableringen var, at regeringen og satspuljepartierne afsatte midler til bedre opsporing og behandling af personer med FH. Det estimeres, at kun 15% ud af de op mod 30.000 personer med FH i befolkningen er diagnosticeret på nuværende tidspunkt. Der er klar evidens for behandling – og samtidig mulighed for forbedring af behandlingskvaliteten.
 
Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi vil fokusere på at monitorere diagnosticering, opsporing og behandlingskvalitet af personer med FH.

Styregruppen

Formandskab
Henning Bundgaard 
Professor, overlæge
Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet

Martin Snoer
Overlæge
Kardiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen er under etablering.

Databasen er godkendt som klinisk kvalitetsdatabase ved Sundhedsdatastyrelsen, og er ved at blive opsat, programmeret og sat i drift.

Implementeringsmøde for databasen blev afholdt som et webinar den 6. oktober 2020.

Se slides fra webinaret