Formålet med Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (DFH) er at monitorere opsporingen, diagnosticeringen og kvaliteten af behandlingen af Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) til identificering af processer, der kræver forbedring for derigennem at højne kvaliteten af behandlingen og mindske risikoen for udviklingen af aterosklerotisk hjertekarsygdom.

Baggrund

Baggrunden for oprettelsen af databasen er en betydelig øget risiko for aterosklerotisk hjertekarsygdom og tidlig død hos personer med familiær hyperkolesterolæmi (FH) samt en prævalens af FH i den danske befolkning på omkring 1 ud 220 svarende til op mod 30.000 personer, hvoraf under 1/3 er diagnosticeret på nuværende tidspunkt.
 
Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi fokuserer på at monitorere diagnosticering, opsporing og behandlingskvalitet af personer med FH.

Styregruppen

Formandskab
Henning Bundgaard 
Professor, overlæge
Hjertemedicinsk Klinik
Rigshospitalet

Martin Snoer
Overlæge
Kardiologisk Afdeling
Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi gik i drift i 2020.

Databasens første årsrapport offentliggøres den 9. marts 2023, og indeholder resultater fra 1. juli 2021 – 30. juli 2022.

Se slides fra webinaret fra implementeringsmøde for databasen, som blev afholdt som et webinar den 6. oktober 2020