Tidsplanen for årsrapportprocessen for Den landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) er ændret.

Årsrapporten sendes jf. den justerede tidsplan til kommentering i regionerne den 11. maj 2022 (tidligere 26. april) med kommenteringsfrist den 8. juni 2022 (tidligere 24. maj).

Årsrapporten offentliggøres den 9. juni 2022.

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte: Kontaktperson for DiaBase, Kirsten Lægsgaard Johannsen, kiejoa@rkkp.dk