Der er ny årsrapport fra Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase)

Resultater, hvor tæller eller nævner er 1 eller 2, er udeladt fra rapporten af diskretionshensyn.

Er der spørgsmål, er I meget velkommne til at skrive til DiaBases kontaktperson, Julie Mark, jumark@rkkp.dk