Formålet med Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (Diabase) er at monitorere kvaliteten af screeningsindsatsen for diabetiske øjenkomplikationer, samt at følge udviklingen af diabetiske øjenkomplikationer over tid mhp. løbende at forbedre kvaliteten af screeningsindsatsen og behandlingen af diabetespatienterne. 

Baggrund

Den landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase) blev etableret i 2007.

Der indberettes ca. 100.000 patientforløb årligt. Alle borgere ≥ 18 år som screenes for diabetisk retinopati på øjenafdelinger/øjenambulatorier i sygehussektoren eller hos praktiserende øjenlæger indberettes til databasen.

Læs mere her

Styregruppen

Formandskab
Nis Andersen
Speciallæge, ph.d.
Amagerbro Øjenklinik

Næstformænd
Daniella Bach-Holm
Overlæge, klinisk lektor, ph.d. FEBO
Rigshospitalet-Glostrup, (Dansk Oftalmologisk Selskab)

Peter Jeppesen
Speciallæge, ph.d.
Vendsyssel Øjenklinik (Formand for Dansk Øjenlægers Organisation (DØO)) 

Se oversigt over medlemmer

Bemærkninger

De seneste 8 år har DiaBase udgivet en fælles årsrapport sammen med Dansk Voksen Diabetes Databasen (DVDD) og Dansk Register for Børne – og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids).

Styregruppen for DiaBase har den 01.01.2021 tilføjet nye indikatorer til indikatorsættet, og derfor er opgørelsesperioden for årsrapporten ændret. Opgørelsesperioden var tidligere 1. juli til 31 juni. Den ændres til 1. januar til 31. december. Ændring af opgørelsesperioden medfører, at næste årsrapport for DiaBase udgives maj 2022, og årsrapporten indeholder kun resultater fra DiaBase.