EvidensgrundlagDokumentation

Se databasens officielle dokumentation 

I dokumentationen kan du bl.a. finde grundoplysninger om databasen samt oplysninger om indikatorer og variable.

Genveje

  • Indikatorskema - under udarbejdelse
  • Beregningsregler - under udarbejdelse