Hudkræftdatabasen: Håndtering af højrisikokarcinomer i speciallægepraksis.

Hudkræftdatabasen: Håndtering af højrisikokarcinomer i speciallægepraksis.

I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi opsummerer de vigtigste resultater i årsrapporten. Her finder du onepageren.

Onepageren er offentliggjort på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Monika Madsen, monims@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.