Databasens overordnede formål er at overvåge og forbedre kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats til børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande for at sikre den rette behandling på det rette tidspunkt. Derudover har databasen til formål at monitorere funktionsevne og livskvalitet samt begrænse og/eller forhindre sekundære følger hos barnet/den unge. Endeligt ønskes det at forbedre samarbejdet og kommunikationen mellem de forskellige aktører, herunder familien, involveret i behandlingen. Dette gøres ved at følge opfølgningsprogrammet for cerebral parese (CPOP).

Baggrund


Der fødes ca. 120 børn med cerebral parese pr. år og i alt forventes der at være ca. 2000 børn og unge med cerebral parese i Danmark i alderen 0 til 15 år. CPOP-databasen blev etableret med det formål at overvåge og følge kvaliteten af det sundhedsfaglige opfølgningsprogram for børn og unge med cerebral parese eller cerebral parese lignende tilstande. CPOP-databasen startede ud som en regional database i 2010 og omfatter nu alle landets fem regioner og de kommuner, hvor børn og unge med cerebral parese er bosiddende.

Læs mere på www.cpop.dk/

Vejledninger/papirversioner www.cpop.dk

Styregruppen

Formandskab

Christina Høi-Hansen
Overlæge, formand
Rigshospitalet

Helle Maegaard Siggaard 
Fysioterapeut, næstformand
Pædiatriskafdeling
Sjællands Universitetshospital

Se oversigt over medlemmer