Kan valg af operationsmetode have betydning for resultatet for patienten?

Ved operation for abdominalt aortaaneurisme anvender nogle karkirurgiske afdelinger primært åben kirurgi, hvor endovaskulær kirurgi (EVAR) er førstevalg på andre afdelinger. Kan valg af operationsmetode have betydning for resultatet for patienten?


I forbindelse med årsrapporten har vi udarbejdet en onepager, hvor vi fokuserer på vigtige resultater og udvikling i kvalitetsarbejdet. Her finder du onepageren. 

Onepageren offentliggøres også på Ugeskrift for Læger.

Skriv til databasens kontaktperson Annette Ingeman anning@rkkp.dk, hvis du har spørgsmål.