At overvåge myelodysplastiske syndromer (MDS) og deres karakteristika fra diagnosetidspunktet og i det efterfølgende sygdomsforløb på de enkelte afdelinger. Dette med henblik på at kvantificere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af disse sygdomme i Danmark, for dermed at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling.

Baggrund

Myelodysplastisk Syndrom Database (MDS) blev etableret som landsdækkende database den 1/1-2010, og samme år blev MDS godkendt som klinisk kvalitetsdatabase som del af en fælles hæmatologiske database. Fra 24/11-2016 er MDS blevet en selvstændig klinisk kvalitetsdatabase.

MDS er en gruppe af maligne klonale knoglemarvssygdomme, hvor der er varierende grader af svigt i dannelsen af blodets cellebestanddele. Der er ca. 281 nye tilfælde af MDS om året i Danmark (gns. for 2018-2020).

MDS dækker over patienter diagnosticeret med Myelodysplastisk Syndrom og Kronisk Myelomonocytær Leukæmi.

Styregruppen

Formandskab

Hans Beier Ommen
Overlæge, ph.d.
Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital

Fælles koordinator for de hæmatologiske databaser
Peter de Nully Brown
Overlæge, Ph.d.
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Se oversigt over medlemmer