Baggrund

Præhospitalsdatabasen er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at belyse kvaliteten og eventuel variation i kvaliteten af den præhospitale behandling i Danmark.

Dette ved løbende monitorering af de vigtigste parametre for den præhospitale indsats, som er kort tidsforbrug inden en professionel indsats, en professionel indsats af høj faglig standard, og transporttid til relevant kvalificeret modtagelse.

Styregruppen

Formandskab

Søren Mikkelsen
Overlæge, professor, leder af akutbil Odense
Syddansk Universitet

Lars Borup
Paramediciner
Region Nordjylland

Se oversigt over medlemmer