Baggrund

Databasens styregruppe arbejder med udvikling af kvalitetsindikatorer, som vil danne grundlag for den første nationale kvalitetsmonitorering af den præhospitale behandling i Danmark.

Databasen vil dække over processer, der finder sted fra modtagelse af et 112-opkald eller anden rekvisition af præhospitale opgaver og til opgavens afslutning ved patientens overgang til sygehus eller afslutning gennem anden sundhedsfaglig behandling.

Styregruppen

Formandskab

Søren Mikkelsen
Overlæge, professor, leder af akutbil Odense
Syddansk Universitet

Lars Borup
Paramediciner
Region Nordjylland

Se oversigt over medlemmer