Beskrivelse
Dansk Renal Cancer database (DaRenCadata) er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, hvis hovedformål er at forbedre kvaliteten af diagnosticering og behandling af patienter med nyrecancer og at monitorere behandlingskvaliteten. 

Dokumentation
Se databasens officielle dokumentation her

I dokumentationen fremgår bl.a. grundoplysninger om databasen, oplysninger om indikatorer og variable – herunder også historiske indikatorer og variable.

Vejledning til brug af systemet kan tilgås i øverste højre hjørne på https://www.rkkp-dokumentation.dk

Data
Data indhentes primært fra eksisterende registre: Landspatientregistret (LPR), Landsregistret for Patologi (LRP), CPR-registret og i begrænset omfang databasens eget indberetningssystem (UOF-databasen).

Registreringskema 

Indikatorsæt
Indikatorskema 

Se også Dansk Urologisk Cancer Gruppe's hjemmeside: http://ducg.dk