Skabelon til dokumentation af kliniske kvalitetsdatabaser skal udfyldes for at kunne godkendes som klinisk kvalitetsdatabase, jf. bekendtgørelsen om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.

Udfyldelse af dokumentationen sker på www.RKKP-dokumentation.dk. Her kan også ses eksempler på udfyldte dokumentationer.

Online dokumentationsskabelon skal altid være opdateret.

Formålet med skabelonen er at give en beskrivelse af databasen og af hver indikator, der dels er så generel, at observerede indikatorværdier kan forstås og fortolkes af brugerne (klinikere, ikke-klinikere samt forskere) og dels så specificeret (vedrørende udvælgelse af patienter der indgår og den matematisk/statistiske beregning), at indikatorværdierne kan reproduceres. Målgrupperne for oplysningerne er således de indberettende enheder/klinikere, RKKP-team, brugere der arbejder med eller ønsker at arbejde med kvalitetsdata og centrale sundhedsmyndigheder.

Se beskrivelse af og eksempel på flowdiagram til anvendelse i dokumentationen af databaserne.

For personer, der skal udfylde dokumentation
For at kunne udfylde dokumentationer online, skal du være oprettet som bruger. Du kan tage kontakt til fagligkvalitet@rm.dk for at blive oprettet som bruger.

Nyoprettede databaser:
Databaser, der søger om Sundhedsdatastyrelses godkendelse for første gang, skal tage kontakt til fagligkvalitet@rm.dk for at få oprettet en tom online skabelon. Her skal oplyses ønsket navn på databasen.

Det anbefales, at der forud for oprettelse og udfyldelse af skabelonen tages kontakt til Sundhedsdatastyrelsen mhp. at afklare, om der som udgangspunkt er grundlag for en eventuel godkendelse af denkliniske kvalitetsdatabase. Dette skyldes at udfyldes af skabelon til dokumentation er relativt omfattende. Kontakt til Sundhedsdatastyrelsen kan ske på mail: kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk

Allerede godkendte databaser, der skal udfylde skabelonen for første gang:
Alle allerede godkendte databaser er oprettet med en tom skabelon i onlinedokumentation. Den tomme skabelon vil først kunne ses ved log-in. Oprettede brugere vil kunne udfylde skabelonen. Ved oprettelse som bruger opnås adgang til en brugervejledning ligesom RKKP står til rådighed for teknisk support for alle databaser uanset om de modtager støtte fra RKKP-puljen.

Baggrund
Skabelonen blev oprindeligt udarbejdet i regi af RKKP-organisationen og Statens Serum Institut (nu:Sundhedsdatastyrelsen) i 2012. Nu vedligeholdes skabelonen i regi af en fælles RKKP og Sundhedsdatastyrelse-arbejdsgruppe.

Fra 2014 har skabelonen været obligatorisk at bruge for alle nyetablerede databaser med RKKP-støtte – fra 2015 obligatorisk for alle databaser, der modtager RKKP-støtte.

Fra 1. juli 2016 blev den obligatorisk at bruge ifm. godkendelse/forlængelse af godkendelse for kliniske kvalitetsdatabaser ved Sundhedsdatastyrelsen.