2023-prioritering af nye databaser

I starten af 2023 skal prioriteres op til tre nye kvalitetsdatabaser til etablering i RKKP.

RKKP-bestyrelsen vil prioritere databaserne baseret på en strategisk ramme sat af regionssundhedsdirektørkredsen og bestyrelsen.

Forberedelse af prioriteringen vil ske i en gruppe bestående af repræsentanter fra Danske Patienter, de faglige selskaber (de Lægevidenskabelige Selskaber og øvrige faglige selskaber), Sundhedsstyrelsen, hospitalsledelsen og RKKP's Videncenter.

Nedenfor er beskrevet den kommende proces. Processen er iværksat for at skabe gennemsigtighed, klarhed og forudsigelighed i valg af nye områder.

Dato

Milepæl

10. juni 2022

Strategisk ramme for prioritering sættes

Juni-aug.

23. aug. 2022

Vurderingsgruppen samler op på liste over forslag til databaser og skaber ramme for vurdering af de enkelte forslag herunder ansøgningsskemaer med sekretariatsbistand for RKKP/SDS

14. sept. 2022

Fællesmøde RKKP's fagligt råd/bestyrelsen – gav input til faktorer, der inddrages i prioritering. Identificerede 15 områder, hvor i blandt max. syv skal opfordres til ansøgning

23.sept-5. oktober 2022

Mailhøring i vurderingsgruppen mhp. operationalisering af faktorer og identifikation af max. syv databaser, der opfordres til ansøgning

Okt.-nov. 2022

Fagligt råd giver input til vurderingsgruppens anbefalede områder og operationalisering af faktorer. Bestyrelsen godkender efterfølgende (evt. foregår dette via mailhøring)

Nov. 2022

Det offentliggøres hvilke databaser opfodres til ansøgning

Primo/medio dec. 2022

Ansøgningsfrist

Medio dec. 2022/Primo jan. 2023

Vurderingsgruppen gennemgår ansøgninger og indstillinger

Jan-feb. 2023

Indstillinger i bred høring

Ult. feb. 2023

Vurderingsgruppen klargør indstillinger

8. Marts 2023

RKKP-Bestyrelsen prioriterer nye databaser – og tager stilling til, hvornår eksisterende databaser skal prioriteres.