Der er en lang række af betingelser og krav for godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser. Disse følger af Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser nr. 881 af 26/06/2018, primært § 5 samt behov for, at databasens dataindsamling og opfølgning er gennemførlig i praksis.

Som et led i RKKP prioriteringsproces skal alle indberettende enheder forholde sig til, om nødvendig data i databaserne kan sikres (høj dækningsgrad), og om der er opbakning til databasen fra klinisk/ledelse. Der er i den forbindelse udsendt et skema til alle regioner, mhp. at alle relevante afdelinger bedes besvare følgende spørgsmål for hver enkelt database.

  • mangler ift. indberetning/dækningsgrad (f.eks. tekniske forhindringer for sikring af komplette data) – ja/nej
  • om I vurderer at kunne sikre opfølgning på resultater (såvel ledelsesmæssigt som fagligt-klinisk) – ja/nej
  • mulighed for supplerende kommentarer

Alle databaser, der fremgår på listen, er godkendte af Sundhedsdatastyrelsen.

Såfremt andre interessenter ønsker at kommentere herpå, kan det ske ved henvendelse til fagligkvalitet@rkkp.dk – dog senest d. 15. juni 2019.