Alle årsrapporter, der udgives af de kliniske kvalitetsdatabaser opbygges efter samme skabelon.

Se skabelon for årsrapporter

Indholdsbeskrivelsen skal medvirke til, at budskaber i rapporterne kommer klart ud til de personer, der skal bruge den frembragte viden, samt  at den årlige afrapportering af viden på baggrund af kvalitetsdata er ensartet. Ensartethed på tværs af de kliniske kvalitetsdatabaser vurderes nødvendig for at skabe det bedst mulige grundlag for, at årsrapporterne bredt kan anvendes til kvalitetsudvikling af interessenter på sundhedsområdet. Samtidig sikrer standardiseringen effektivitet af udarbejdelsen af årsrapporter i RKKP's Videncenter ved brug af fælles figurlayout mm.

Anbefalinger om kommentering i årsrapporter
Der er udarbejdet anbefalinger om kommentering i årsrapporter rettet til medlemmer af databasernes styregrupper. Se anbefalinger

Anbefalingerne skal give et skarpere fokus på, hvordan vi bedst kan kommunikere viden i årsrapporterne fra de kliniske kvalitetsdatabaser. Så denne viden i højere grad bliver omsat til læring og forbedringer i sundhedsvæsenet.

Særligt vedr. DMCG-årsberetning

I forbindelse med udmøntning af midler fra Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet, bliver der stillet krav til DMCG’erne om at aflægge en kort årsberetning.

Læs mere på dmcg.dk