RKKP stræber efter databaser, der dækker det samlede patientforløb, uanset hvor behandlingen foregår.

Databaser dækker hovedsageligt behandling på regionernes hospitaler – i stigende grad indeholder de data fra privatpraktiserende læger og kommuner.

Her vil være tværgående informationer omkring den tværsektorielle opfølgning.

Drejebog

Honoreringsaftaler