Procesbeskrivelse for udarbejdelse eller opdatering af evidensrapporter i RKKP

Målepunkterne i de kliniske kvalitetsdatabaser – kvalitetsindikatorerne –  er kernen i RKKPs arbejde med at levere viden til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. RKKP har udarbejdet vejledende principper for arbejdet med indikatorerne i databaserne.

Indikatorernes evidensgrundlag dokumenteres i en såkaldt evidensrapport, som beskriver det videnskabelige grundlag samt rationalet for valg af indikatorsættet. Evidensrapporten bidrager til gennemsigtighed i valget af indikatorer i hver enkelt kvalitetsdatabase.

Processen for udarbejdelse eller opdatering af evidensrapporter er beskrevet her.

Vejlednings- eller arbejdsdokumenter, der er relevante netop denne del af processen:

1. procestrin: Beslutning om udarbejdelse eller opdatering af evidensrapport

2. procestrin: Systematisk litteratursøgning

3. procestrin: Udarbejdelse af evidensrapport

4. procestrin: Høring og godkendelse

5. procestrin: Offentliggørelse