RKKP's Videncenter har flere funktioner i forhold til oprettelse og drift af landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, herunder at formidle viden om databaserne, og at hjælpe med at udfylde ansøgningsskema og dokumentation for databaser, som ønsker at blive godkendt som landsdækkende kliniske kvalitetsdatabase.

Hvis en gruppe sundhedsprofessionelle, et videnskabeligt selskab eller lignende ønsker at etablere en database, skal de kontakte RKKP's Videncenter for en indledende drøftelse. Det kan ske via rkkp@rkkp.dk.

Det kan desuden være hensigtsmæssigt med en dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som står for godkendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser. Det kan ske via kliniskekvalitetsdatabaser@sundhedsdata.dk.

Prioritering ved RKKP

En forudsætning for etablering af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er, at denne prioriteres af RKKP's bestyrelse. Der kan søges om RKKP-støtte én gang om året.

Læs mere om ansøgningsproces

Med en RKKP-prioritering følger støtte til epidemiologi, datamanagement, regional opfølgning, koordinering etc.

Formalia omkring kliniske kvalitetsdatabaser

Krav til databasers drift

Alternativer til drift af en klinisk kvalitetsdatabase