Grøn streg.pngEn forudsætning for etablering af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase er, at den prioriteres af RKKP's bestyrelse. Der kan søges om RKKP-støtte én gang om året.

Næste prioritering

Næste prioritering finder sted i 2024.

Hjælp til ansøgning

Grøn streg.pngØnsker en gruppe sundhedsprofessionelle, et videnskabeligt selskab eller lignende at etablere en database, skal de kontakte RKKP for en indledende drøftelse.

I den videre procen, kan RKKP hjælpe med at udfylde ansøgningsskema og dokumentation for databaser.

Det kan desuden være hensigtsmæssigt med en dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som står for godkendelse af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Nye databaser i 2023

Formalia omkring kliniske kvalitetsdatabaser

Krav til databasers drift

Alternativer til drift af en klinisk kvalitetsdatabase