På denne side er samlet materiale om rammer for arbejdet i og omkring de kliniske kvalitetsdatabaser. Har du spørgsmål til materialet, er du velkommen til at henvende dig til RKKP's Videncenter på RKKP@RKKP.dk.

Sundhedsloven

De kliniske kvalitetsdatabaser har grundlag i sundhedslovens § 196 og medfølgende bekendtgørelser. Sundhedsdatastyrelsen har ansvar for godkendelsesordningen og du kan finde links til bekendtgørelserne på deres side.

Rammer for arbejdet i styregrupperne for de kliniske kvalitetsdatabaser

RKKP's strategi og målsætninger

RKKP's Videncenters ydelser

RKKP-bestyrelsens holdning til de kliniske kvalitetsdatabaser

Samarbejdet omkring de kliniske kvalitetsdatabaser