RKKP stræber efter kliniske kvalitetsdatabaser, der dækker det samlede patientforløb - uanset hvor behandlingen foregår.

I takt med at flere opgaver varetages af den primære sundhedssektor, stiger behovet for data fra kommuner.

Drejebog

Grøn streg.png

Forståelsespapir

Grøn streg.pngFælles forståelsespapir mellem RKKP og KL om rammerne for samarbejdet om landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser.

»Hvis vi kun har data fra hospitalerne, får vi ikke det fulde billede af patientens forløb. Derfor er kernen i vores ambition, at vi bliver mere tværfaglige og tværsektorielle i kvalitetsarbejdet.«

 

RKKP's direktør Jens Winther Jensen

Lovgrundlag

Grøn streg.pngIndberetningspligt til de kliniske kvalitetsdatabaser:

BEK nr. 585 af 28/05/2018 'Bekendtgørelse om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen'.

§ 2. Regionsråd, kommunalbestyrelser, privatpersoner og institutioner, der driver sygehuse m.v., samt praktiserende sundhedspersoner, skal indberette oplysninger til landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser, der er godkendt af Sundhedsdatastyrelsen.